Regulamin – pole namiotowe

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
HIP HOP KOPALNIA FESTIWAL 2022

 
Pole namiotowe dostępne będzie dzień przed imprezą, od godz.15.00 dnia 30 czerwca do godz. 14.00 dnia 3 lipca. REGULAMIN obowiązuje w tym właśnie czasie.
Organizatorzy Festiwalu  serdecznie witają wszystkich gości i życzą przyjemnego pobytu na polu namiotowym.

 1. Wstęp i prawo przebywania na  polu namiotowym mają uczestnicy festiwalu posiadający
  BILET na POLE NAMIOTOWE, który jest ważny tylko z biletem jednodniowym lub karnetem dwudniowym na festiwal.
 2.  Nie ma możliwości wjazdu i parkowania żadnych pojazdów przy namiotach, do terenu pola namiotowego przylega parking.
 3. Korzystający z pola jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
 4. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy i jest zobowiązana do przestrzegania porządku i spokoju.
 5. Organizator festiwalu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej  lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione żeczy jeżeli nie zostały pozostawione w depozycie.
 7. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie pola namiotowego.
 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 9. Zakaz rozpalania ognisk.
 10. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zapisów Regulaminu, zarządzający polem namiotowym może odmówić dalszego pobytu na jego terenie i terenie festiwalu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

 1. Każdy uczestnik oświadcza że jeżeli w dniu imprezy będzie poddany/a kwarantannie nie będzie korzystał z pola namiotowego.
 2. Każdy uczestnik oświadcza że jeżeli miałby w ciągu ostatnich 14 dni objawy chorobowe  nie będzie korzystał z pola namiotowego.
 3. Na terenie pola namiotowego i festiwalu należy stosować się do obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń w związku z pandemia COVID-19
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.